کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les principles de la philosophie
Les principles de la philosophie
زبان: انگلیسی
نویسنده: رنه دکارت
آثار مرتبط
اصول فلسفه ۱. اصول فلسفه (ترجمه با عنوان)
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
الهدی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
همچنین نگاه کنید
رنه دکارت رنه دکارت (نویسنده)