کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La philosophie grecque
La philosophie grecque
زبان: انگلیسی
نویسنده: شارل ورنر
آثار مرتبط
حکمت یونان ۱. حکمت یونان (ترجمه با عنوان)
مترجم: بزرگ نادرزاده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
شارل ورنر شارل ورنر (نویسنده)