کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   God and Philosophy
God and Philosophy
زبان: انگلیسی
نویسنده: اتین ژیلسون
آثار مرتبط
۱. خدا و فلسفه (مفهوم‌ خدا در تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: شهرام پازوکی
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
اتین ژیلسون اتین ژیلسون (نویسنده)