کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   What is art
What is art
زبان: انگلیسی
نویسنده: لی‌یف‌ نیکالایویچ‌ تولستوی
آثار مرتبط
هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ ۱. هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ (ترجمه با عنوان)
مترجم: کاوه دهگان
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
لی‌یف‌ نیکالایویچ‌ تولستوی لی‌یف‌ نیکالایویچ‌ تولستوی (نویسنده)