کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Kants Erkendelses teoiri = Kant s theory of knowledge
Kants Erkendelses teoiri = Kant s theory of knowledge
زبان: انگلیسی
نویسنده: یوستوس هارت ناک
آثار مرتبط
۱. نظریه معرفت در فلسفه کانت (ترجمه با عنوان)
مترجم: غلامعلی حداد عادل
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
یوستوس هارت ناک یوستوس هارت ناک (نویسنده)