کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Thomas More
Thomas More
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنتونی کنی
آثار مرتبط
تامس مور ۱. تامس مور (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالله کوثری
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
آنتونی کنی آنتونی کنی (نویسنده)