کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Hegel
Hegel
زبان: انگلیسی
نویسنده: پیتر سینگر
آثار مرتبط
۱. هگل (ترجمه با عنوان)
مترجم: عزت الله فولادوند
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
پیتر سینگر پیتر سینگر (نویسنده)