کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   SPINOZA, DIE GROSSEN PHILOSOPHEN
SPINOZA, DIE GROSSEN PHILOSOPHEN
زبان: انگلیسی
نویسنده: کال یاسپرس
آثار مرتبط
۱. اسپینوزا (ترجمه با عنوان)
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
مترجم: محمدحسن لطفی
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
کال یاسپرس کال یاسپرس (نویسنده)