کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   An essay concerning human understanding
An essay concerning human understanding
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان لاک
آثار مرتبط
تحقیق در فهم بشر ۱. تحقیق در فهم بشر (ترجمه با عنوان)
مترجم: صادق رضازاده شفق
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۴۹ش.
همچنین نگاه کنید
جان لاک جان لاک (نویسنده)