کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Thought and language
Thought and language
زبان: انگلیسی
نویسنده: لی‌یف‌ سمیونوویچ‌ ویگوتسکی
آثار مرتبط
۱. تفکر و زبان (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهروز عزبدفتری
نیا (نیما)، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۷۰ش.، ویراستار: بایرام صادقی
همچنین نگاه کنید
لی‌یف‌ سمیونوویچ‌ ویگوتسکی لی‌یف‌ سمیونوویچ‌ ویگوتسکی (نویسنده)