کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Evolution creatrice = Creative evolution
Evolution creatrice = Creative evolution
زبان: انگلیسی
نویسنده: هانری‌ لوئی‌ برگسون
آثار مرتبط
۱. تحول خلاق (ترجمه با عنوان)
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش.
همچنین نگاه کنید
هانری‌ لوئی‌ برگسون هانری‌ لوئی‌ برگسون (نویسنده)