کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Tagebueher = Diaries
Tagebueher = Diaries
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرانتس کافکا
آثار مرتبط
۱. دفتر یادداشتهای روزانه (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهرام مقدادی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
فرانتس کافکا فرانتس کافکا (نویسنده)