کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Rudelf carnap
Rudelf carnap
زبان: انگلیسی
نویسنده: آرن نائس
آثار مرتبط
کارناپ ۱. کارناپ (ترجمه با عنوان)
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
همچنین نگاه کنید
آرن نائس آرن نائس (نویسنده)