کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   AUGUSTINE THE CONFESSIONS
AUGUSTINE THE CONFESSIONS
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیلین کلارک
آثار مرتبط
اعترافات اگوستین ۱. اعترافات اگوستین (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضا علیزاده
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
جیلین کلارک جیلین کلارک (نویسنده)