کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Dieu et la science: vers le metarealisme
Dieu et la science: vers le metarealisme
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان گیتون، گریشکا بوگدانف، ایگور بوگدانف
آثار مرتبط
۱. خدا و علم (ترجمه با عنوان)
به سوی متارئالیسم
مترجم: عباس آگاهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
ژان گیتون ژان گیتون (نویسنده)
گریشکا بوگدانف گریشکا بوگدانف (نویسنده)
ایگور بوگدانف ایگور بوگدانف (نویسنده)