کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Relativity and cosmology
Relativity and cosmology
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیام کافمن
آثار مرتبط
نسبیت و کیهانشناسی ۱. نسبیت و کیهانشناسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد تابنده
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
همچنین نگاه کنید
ویلیام کافمن ویلیام کافمن (نویسنده)