کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Physics and Philosophy
Physics and Philosophy
زبان: انگلیسی
نویسنده: ورنر هایزنبرگ
آثار مرتبط
فیزیک و فلسفه ۱. فیزیک و فلسفه (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود خاتمی
انتشارات علمی، قم، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ (نویسنده)