کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   On certainty = ber gewissheit
On certainty = ber gewissheit
زبان: انگلیسی
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
آثار مرتبط
۱. در باب یقین (ترجمه با عنوان)
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
لودویگ ویتگنشتاین لودویگ ویتگنشتاین (نویسنده)