کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Evidence of God in an expanding universe
The Evidence of God in an expanding universe
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان کلوور مونسما
آثار مرتبط
اثبات وجود خدا ۱. اثبات وجود خدا (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد آرام
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
همچنین نگاه کنید
جان کلوور مونسما جان کلوور مونسما (نویسنده)