کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The tragic sense of life in men and nations
The tragic sense of life in men and nations
زبان: انگلیسی
نویسنده: میگل د اونامونو
آثار مرتبط
۱. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی) (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
میگل د اونامونو میگل د اونامونو (نویسنده)