کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Creative Visualization and Meditation Exercises to Enrich Your Life
Creative Visualization and Meditation Exercises to Enrich Your Life
زبان: انگلیسی
نویسنده: شاکتی گواین
آثار مرتبط
۱. خلوتگاه درون (ترجمه با عنوان)
شامل‌ تمرینات‌ مراقبه‌ و نحوه‌ برقراری‌ ارتباط با راهنمای‌ درون‌ و بیان‌ خلاقیت‌ باطن‌
مترجم: فریده مهدوی دامغانی
نشر مرداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
شاکتی گواین شاکتی گواین (نویسنده)