کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Personal power through awareness: a guide book for sensitive people
Personal power through awareness: a guide book for sensitive people
زبان: انگلیسی
نویسنده: سانایا رومن
آثار مرتبط
۱. اقتدار طریقت معرفت (ترجمه با عنوان)
راهنمای مردمان حساس
مترجم: مژگان بانو مؤمنی
روزبهان، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
سانایا رومن سانایا رومن (نویسنده)