کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Tradition and revolution
Tradition and revolution
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
۱. سکون و حرکت (ترجمه با عنوان)
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
جیدو کریشنا مورتی جیدو کریشنا مورتی (نویسنده)