کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Fredom from the known
Fredom from the known
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
۱. رهایی از دانستگی (ترجمه با عنوان)
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
جیدو کریشنا مورتی جیدو کریشنا مورتی (نویسنده)