کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   O diario de um mago
O diario de um mago
زبان: انگلیسی
نویسنده: پائولو کوئیلو
آثار مرتبط
۱. خاطرات یک مغ (ترجمه با عنوان)
مترجم: آرش حجازی
کاروان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو (نویسنده)