کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Atlas
Atlas
زبان: انگلیسی
نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
آثار مرتبط
۱. اطلس (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد اخوت
نقش خورشید، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
خورخه لوئیس بورخس خورخه لوئیس بورخس (نویسنده)