کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Persian literature, an introduction
Persian literature, an introduction
زبان: انگلیسی
نویسنده: روبان لوی
آثار مرتبط
۱. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: رویا هاشمیان
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
روبان لوی روبان لوی (نویسنده)