کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Prohpet
The Prohpet
زبان: انگلیسی
نویسنده: جبران خلیل جبران
آثار مرتبط
۱. پیام آور (ترجمه با عنوان)
مترجم: امیر عباس حیدری
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۲. پیامبر (ترجمه با عنوان)
مترجم: مصطفی علم
نقش، چاپ اول، تهران، مهر ۱۳۶۱ش.
۳. پیامبر (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسین الهی قمشه ای
روزنه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
جبران خلیل جبران جبران خلیل جبران (نویسنده)