کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   guide to science
guide to science
زبان: انگلیسی
نویسنده: آیزاک آسیموف
آثار مرتبط
رهبر علم ۱. رهبر علم (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد بیرشک
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
همچنین نگاه کنید
آیزاک آسیموف آیزاک آسیموف (نویسنده)