کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The challenge presented to cultures by science and technology
The challenge presented to cultures by science and technology
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان لادریر
آثار مرتبط
رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها ۱. رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها (ترجمه با عنوان)
مترجم: پروانه سپرده
مؤسسه پژوهشی فرهنگ‌، هنر و ارتباطات‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
ژان لادریر ژان لادریر (نویسنده)