کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The greative [i. e. Creative] visualization workbook
The greative [i. e. Creative] visualization workbook
زبان: انگلیسی
نویسنده: شاکتی گواین
آثار مرتبط
۱. راهنمای تجسم خلاق رابطه با خود (ترجمه با عنوان)
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
شاکتی گواین شاکتی گواین (نویسنده)