کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   525ways to be a better manager,2nd ed,c1998
525ways to be a better manager,2nd ed,c1998
زبان: انگلیسی
نویسنده: جایلز بری، رن کولمن
آثار مرتبط
۱. 525 [پانصد و بیست‌ و پنج‌] نکته از زبان مدیران موفق (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالقاسم حکیمی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
جایلز بری جایلز بری (نویسنده)
رن کولمن رن کولمن (نویسنده)