کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Aging
Aging
زبان: انگلیسی
نویسنده: لون دیویس
آثار مرتبط
پیری ۱. پیری (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریده دخت سیدمظفری
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
همچنین نگاه کنید
لون دیویس لون دیویس (نویسنده)