کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A practical guide to better concentration
A practical guide to better concentration
زبان: انگلیسی
نویسنده: ملوین پاورز، رابرت استارت
آثار مرتبط
۱. راهنمای تمرکز بهتر (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسین نیر
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ پنجم، مشهد، ۱۳۷۵ش.
همچنین نگاه کنید
ملوین پاورز ملوین پاورز (نویسنده)
رابرت استارت رابرت استارت (نویسنده)