کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Action Research:A Handbook for Practitioners
Action Research:A Handbook for Practitioners
زبان: انگلیسی
نویسنده: ارنست استرینگر
آثار مرتبط
۱. تحقیق عملی (ترجمه با عنوان)
راهنمای مجریات تغییر و تحول
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
ارنست استرینگر ارنست استرینگر (نویسنده)