کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   10-Minute Time and Stress Management
10-Minute Time and Stress Management
زبان: انگلیسی
نویسنده: لوئیس دیوید
آثار مرتبط
۱. مدیریت زمان (ترجمه با عنوان)
چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید
مترجم: کامران روح شهباز
ققنوس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
لوئیس دیوید لوئیس دیوید (نویسنده)