کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Mangement research: an introduction
Mangement research: an introduction
آثار مرتبط
۱. درآمدی بر تحقیق مدیریت (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
اندی لو اندی لو (نویسنده)
ریچارد تورپ ریچارد تورپ (نویسنده)
مارک ایستربای‌ - اسمیت‌ مارک ایستربای‌ - اسمیت‌ (نویسنده)