کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Conversations with Jorge Luis Borges
Conversations with Jorge Luis Borges
زبان: انگلیسی
نویسنده: ریچارد برجین
آثار مرتبط
۱. گفتگو با بورخس (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود فاضلی بیرجندی
تندیس، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
ریچارد برجین ریچارد برجین (نویسنده)