کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Du contrat social
Du contrat social
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان ژاک روسو
آثار مرتبط
قرارداد اجتماعی (متن‌ و در زمینه‌ متن‌) ۱. قرارداد اجتماعی (متن‌ و در زمینه‌ متن‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: مرتضی کلانتریان
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
ژان ژاک روسو ژان ژاک روسو (نویسنده)