کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Droit et Litterature: anthologic
Droit et Litterature: anthologic
زبان: انگلیسی
نویسنده: فیلیپ مالوری
آثار مرتبط
۱. ادبیات و حقوق (ترجمه با عنوان)
مترجم: مرتضی کلانتریان
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
فیلیپ مالوری فیلیپ مالوری (نویسنده)