کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   What is life ? The physical aspect of the living cell
What is life ? The physical aspect of the living cell
زبان: انگلیسی
نویسنده: اروین شرودینگر
آثار مرتبط
حیات چیست؟ ۱. حیات چیست؟ (ترجمه با عنوان)
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مترجم: محمدنبی سربلوکی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: انیل لوک
همچنین نگاه کنید
اروین شرودینگر اروین شرودینگر (نویسنده)