کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Social thought from lore to science
Social thought from lore to science
زبان: انگلیسی
نویسنده: هوارد بکر، هی المر بارنز
آثار مرتبط
تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید ۱. تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید (ترجمه با عنوان)
مترجم: جواد یوسفیان، علی اصغر مجیدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
هوارد بکر هوارد بکر (نویسنده)
هی المر بارنز هی المر بارنز (نویسنده)