کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Descartes for beginners
Descartes for beginners
زبان: انگلیسی
نویسنده: دیو رابینسون
آثار مرتبط
دکارت قدم اول ۱. دکارت قدم اول (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهدی شکیبانیا
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، نگارگر: کریس گارات
همچنین نگاه کنید
دیو رابینسون دیو رابینسون (نویسنده)