کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Wretched of the earth
The Wretched of the earth
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرانتس فانون
آثار مرتبط
دوزخیان روی زمین ۱. دوزخیان روی زمین (ترجمه با عنوان)
مترجم: دکتر علی شریعتی
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ژان پل سارتر
همچنین نگاه کنید
فرانتس فانون فرانتس فانون (نویسنده)