کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Science, nonscience et fausse science
Science, nonscience et fausse science
زبان: انگلیسی
نویسنده: هانری‌ - ژری‌ ارس
آثار مرتبط
علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) ۱. علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: عباس باقری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: کریستیان دو دوو
همچنین نگاه کنید
هانری‌ - ژری‌ ارس هانری‌ - ژری‌ ارس (نویسنده)