کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Lun yu = The Analects
Lun yu = The Analects
زبان: انگلیسی
نویسنده: کنفوسیوس
گردآورنده: ریشارد ویلهلم
آثار مرتبط
مکالمات ۱. مکالمات (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسین کاظم زاده ایرانشهر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ش.
همچنین نگاه کنید
 کنفوسیوس کنفوسیوس (نویسنده)
ریشارد ویلهلم ریشارد ویلهلم (گردآورنده)