کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Die Leiden des jungen Werthers
Die Leiden des jungen Werthers
زبان: آلمانی
نویسنده: یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته
آثار مرتبط
۱. سرگذشت ورتر (ترجمه با عنوان)
مترجم: نصرالله فلسفی
کانون معرفت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۴۲ش.
همچنین نگاه کنید
یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته (نویسنده)