کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Men of mathematics
Men of mathematics
زبان: انگلیسی
نویسنده: اریک تمپل بل
آثار مرتبط
ریاضی دانان نامی ۱. ریاضی دانان نامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن صفاری
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با تعلیق: حسن صفاری
همچنین نگاه کنید
اریک تمپل بل اریک تمپل بل (نویسنده)