کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Creating Money
Creating Money
زبان: انگلیسی
نویسنده: سانایا رومن
آثار مرتبط
۱. فتح گنج (ترجمه با عنوان)
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
سانایا رومن سانایا رومن (نویسنده)