کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Matiere et memoire: essai sur la relation du corps a lesprit
Matiere et memoire: essai sur la relation du corps a lesprit
زبان: انگلیسی
نویسنده: هانری لوئی برگسون
آثار مرتبط
۱. ماده و یاد (ترجمه با عنوان)
رهیافتی‌ به‌ رابطه‌ جسم‌ و روح‌
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: برتراند راسل
همچنین نگاه کنید
هانری لوئی برگسون هانری لوئی برگسون (نویسنده)